Frivillighed i Coronaens tid

Siden september 2019 har Hannah og Jana fra Tyskland og Sonia fra Frankrig lavet frivilligt arbejde på plejehjem i Solbjerg (Hannah og Sonia) og Tranbjerg (Jana). Det er kommet i stand igennem Aarhus Kommunes deltagelse i European Solidarity Corps (ESC). Engagementet i ESC kom i stand op til året som Europæisk Frivillighovedstad 2018, så kommunen har hvert år siden 2017 budt velkommen til nye internationale frivillige. Det er også fremadrettet en ambition, at det skal være nemt og tilgængeligt for internationale frivillige at tage et ophold i Aarhus.

Et år med gode oplevelser og læring 

Hannah, Sonia og Jana kan se tilbage på et år fyldt med gode oplevelser og en masse læring – både om sig selv og om det at udfylde en rolle i et fremmed land, hvor man ikke taler sproget. De frivillige fremhæver blandt andet:

  • Værdien af at finde en god løsning på de kommunikationsmæssige udfordringer, der opstår, når man selv taler tysk/fransk/engelsk, og beboerne taler dansk.
  • Den øgede selvtillid man opnår ved at komme til et andet land og have en vigtig funktion, som betyder noget for de mennesker, man har daglig kontakt til.
  • Den vigtige læring, at man skal hvile i, at man ikke altid kan være forberedt på de uforudsete situationer, der opstår.
  • At man ikke skal undervurdere, hvor mange relationelle kompetencer man udvikler, og hvor meget ny viden man får i mødet på tværs af generationer. Det giver en perspektivændring.

Se hele videoen, hvor Hannah, Sonia og Jana fortæller om deres tid som frivillige i Aarhus:

 

Kreative løsninger på Coronaproblemer

For Hannah, Sonia og Jana betød Coronapandemien desværre, at de ikke kunne fortsætte i deres oprindelige funktion på plejehjemmene. Derfor gentænkte de i samarbejde med kommunen deres frivillige opgaver og kom op med en række kreative løsninger, så de stadig kunne sprede glæde blandt plejehjemmenes beboere.

Konkrete eksempler er:

  • Vindueskoncerter: der blev arrangeret en række koncerter, som fandt sted uden for plejehjemmene, fx i haven, så beboerne fik gode kulturelle oplevelser uden at være udsat for smitterisiko. De frivillige har optaget små korte film af disse koncerter, som bliver klippet sammen med henblik på at vise dem på plejehjemmene, så beboerne kan genopleve de skønne øjeblikke.
  • Et “Happiness paper”, skabt af de internationale frivillige. Hver uge udarbejder de frivillige i fællesskab et brev med gåder, vittigheder, sange og kærlige beskeder, som bliver sendt til plejehjemmene og videredistribueret til beboerne. Temaet skifter fra uge til uge, så beboerne lærer noget nyt og får nogle gode grin.
  • Virtual Reality film og spil: de frivillige har optaget Virtual Reality film af steder i Danmark, med henblik på at fremkalde minder og dermed genskabe beboernes hukommelse. Derudover har det at spille spil – som er en klassisk dagligdagsrutine på hjemmene – også kunnet fortsætte digitalt.


Samtidig har der også været tid til at lave en overdragelsespakke. I dokumentet er der inspiration, læring og gode råd til de næste internationale frivillige, som gæster Smilets By for at lave frivilligt arbejde på byens plejehjem.

 

Kontakt:

Vil du vide mere om Aarhus Kommunes engagement i European Solidarity Corps (ESC), og hvordan din afdeling kan åbne dørene op for internationale frivillige?

Så kontakt Fællessekretariatet for Frivillighed og Samskabelse på frivillighed@aarhus.dk