Fælles om klimaet

I søndags afholdt Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling i MTM i samarbejde med Innovation og Medborgerskab i BA den sidste ud af tre workshops for grønne NGO’er i Aarhus. Disse workshops havde til formål at kompetenceopbygge og ikke mindst skabe større sammenhæng og samarbejde mellem de grønne NGO’er og mellem kommunen og NGO’erne. Til workshopperne har 30 deltagere haft mulighed for at være med fra 15 forskellige grønne NGO’er. 

At skabe forbindelse

Indsatsen med NGO’erne begyndte allerede i december 2018, hvor Aarhus kommune inviterede til det første netværksmøde i forbindelse med årskonferencen for klimaindsatsen i Aarhus. Dengang var en af de grundlæggende udfordringer i klimaarbejdet, at der var meget lidt dialog mellem de grønne NGO’er indbyrdes samt mellem dem og kommunen på trods af et fælles mål: klimaet.

Jessica Baier arbejder i Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling og har været koordinator på forløbet, hun fortæller:

Der findes rigtig mange forskellige grønne grupper, og tit har de en kernesag fx plastik eller biodiversitet, men selvom de arbejder på de samme emner, afholder de samme slags events og kender de samme slags mennesker, så blev jeg overrasket over, at de ikke snakker mere sammen.
Jessica Baier, Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling og koordinator på forløbet

Hun nævner, at de frivillige, grønne foreninger ofte har knappe ressourcer både økonomisk men også i forhold til mængden af frivillige. Derfor ville det give god mening at forsøge at samle nogle af de kræfter, der er. 

På baggrund af disse netværksmøder mellem NGO’erne og kommunen samt en stigende bevidsthed om klimaet, er der nu kommet meget mere dialog mellem de forskellige grupper. Jessica Baier nævner dette som en fordel, idet dialogen samtidigt skaber grobund for et samarbejde mellem to parter (NGO’erne og kommunen), der kan bidrage med noget forskelligt.

Vi så et potentiale i de forskellige ressourcer, man har. Kommunen har forholdsvis mange ressourcer, men vi har svært ved at nå nogle borgergrupper især med den grønne omstilling. Der er også mange ting, som vi ikke skal blande os i, for eksempel hvad folk skal spise og deres forbrug. Så der er en grænse, som vi som kommune skal gå til, men vi skal skabe de strukturer, der gør grøn omstilling muligt. Her er NGO’erne derimod helt frie og kan derfor flytte meget i den offentlige mening.
Jessica Baier

En understøttende kommune

Over tre søndage blev der afviklet workshops, hvoraf to blev faciliteret af en konsulent fra Ingerfair. Ingerfair er et bureau, som specialiserer sig i at udvikle bæredygtige frivilligmiljøer. I hele processen har NGO’erne selv haft mulighed for at komme med feedback til Sekretariatet, om hvilke emner og kompetencer, de havde brug for. Forinden workshops blev der afholdt et intromøde, hvor de frivillige selv kunne byde ind med emner, ligesom de løbende kunne give feedback. Jessica nævner dette som en væsentlig tilgang til arbejdet med NGO’erne:

Vi har en faciliterende og understøttende rolle som kommune. Vi holder en platform op, inviterer en masse, men hvad der sker på den platform, det er op til de frivillige selv.
Jessica Baier

Eksempelvis havde en NGO givet udtryk for, at de manglede redskaber til at afholde gode møder og samarbejde på tværs. Der havde f.eks. været udfordringer i samarbejdet mellem unge aktivister, der er vant til at bruge Facebook og nogle garvede ildsjæle på 60+, der havde det svært ved at følge med i de unges online-kommunikation og andre arbejdsmetoder. Derfor blev et af temaerne for en af workshopperne netop, hvordan man afholder konstruktive møder.

En anden udfordring, som de frivillige også tidligere havde nævnt, var, at det var svært for dem at finde lokaler, hvor de kunne mødes. Derfor blev de tre workshops også afholdt på tre forskellige lokationer, som alle var mulige for de frivillige at benytte. Her har Jessica Baier og kollegerne også haft en rolle som en part, der giver overblik over en til tider meget uoverskuelig kommune set med frivillig-øjne.

Nogle gange behøver vi ikke at skabe nye ting. Vi har jo en masse ting allerede i Aarhus, så vi behøver ikke at genopfinde den dybe tallerken, men man skal vide, hvad der er, og hvordan man får adgang til det, og der kan vi gøre det hele lidt mere overskueligt og skabe overblik,
Jessica Baier

Et kig ind bag murene

Workshoppen blev afsluttet med en status fra Aarhus Kommune til de grønne NGO’er om, hvad der foregår på klimaområdet i kommunen, og hvordan der arbejdes herfra. Jessica Baier fortæller, at det er vigtigt at skabe mere åbenhed, så NGO’erne ved, hvad der foregår i kommunen.

For at vi kan være konstruktive sammen, skal vi også invitere dem ind i vores maskinrum og fortælle hvad der sker. På den måde kan vi have gode snakke uden at blive uvenner og sure på hinanden.
Jessica Baier

Klimaopgaven kræver samarbejde

Selvom workshoppen er ovre, så betyder det ikke, at samarbejdet er ovre. Forhåbentlig har det skabt muligheder og kompetencer for de grønne NGO’er til at samskabe på tværs. Evalueringerne på arrangementet har været positive, og der har været en tilbagemelding fra NGO’erne om, at det har hjulpet dem meget.

Ofte taler man om grupper i forskellige niveauer. Der er individet, civilbefolkningen og de politiske arenaer, og der bliver tit snakket som om, at de ikke har noget med hinanden at gøre, men det har de jo, og det er super vigtigt at holde kontakten, fordi det er en kæmpestor opgave, vi står overfor.
Jessica Baier

Vil du vide mere om initiativet?

Så kan du kontakte Jessica Baier på jesbai@aarhus.dk