[Dyrk! dit bibliotek]

Collage med billeder af de haver der dyrkes og deltagere i havearrangement

Vi gik i haven og fandt en ny fortælling om biblioteket, nye måder at interagere med biblioteksbrugerne på og nu 'biblioteker' vi anderledes.

Af Annette Harlis Thorgaard, bibliotekar og kontaktperson på [DYRK! dit bibliotek]

Risskov Bibliotek har siden 2013 lånt haver ud under overskriften [DYRK! dit bibliotek] og har arbejdet ud fra en hypotese om, at alle gerne vil lære at leve mere bæredygtigt i deres dagligdag. Det har samtidig været en åbning ift. at lave nye former for arrangementer, inddragelse af og samarbejde med borgere, samarbejde med partnere og etablering af lokale fællesskaber i biblioteket.

Samtidig har det også givet mulighed for at fortælle historien om biblioteket som et bæredygtigt sted, der kan være en arena for at øve sig på at leve bæredygtigt. Her kan man møde eksperter i planters immunforsvar og selv lære at forbedre sin jord med simple midler, man kan dele sin viden om teknikker til at lappe huller i tøjet eller man kan falde i snak med de andre DYRK!ere i haven eller i strikkecafeen og føle sig både set og værdsat.

Bæredygtighed er ikke en fremmed fugl, der er landet i folkebibliotekets rede. Siden etableringen af institutionen har biblioteket været tænkt som en fælles genbrugsstation, hvor brugerne deles om materialer og rum. Men ved at snakke mere koncentreret om bæredygtighed, som et muligt biblioteksspor på Risskov Bibliotek, blev det tydeligt, at institutionen er bæredygtig i sin form og i sin service. Det stod også hurtigt klart, at bæredygtighed er et af de nye dannelsesidealer i vor tid og derfor et oplagt tema for en dannelsesinstitution som biblioteket.

Hvordan bliver vi klogere på, hvad brugerne tænker, føler og har interesse i?

Haveudlån har givet anledning til at komme tættere på bibliotekets brugere, haven er et øvested ikke bare for havedyrkerne men også for biblioteksansatte. Der er altid en anledning til at tale om noget praktisk og jo mere man øver sig på dialogen des klogere er det muligt at blive på dem, det hele er til for – brugerne.

Nu er det blevet en fast rutine under arrangementer og som en del af planlægningen af en arrangementssæson at spørge åbent til, hvad biblioteket skal arbejde med, og hvem der vil være med at løse det sammen med biblioteket. Det giver brugerne ejerskab og for de ansatte et mere sikkert indhold at arbejde ud fra og professionelt med.

Vil du bidrage med dit overskud?

De arrangementer der efterspørges er meget forskellige, men kreaworkshops er ofte et af dem, der hitter og tit kræver de indkøb af en masse dimser, det kunne være tallerkner (tallerkenopsats-workshop), garn (strikkecafé for børn), duge (bivoks-wrap), toiletruller (rullingeværksted), frø (frøbibliotek), bånd og perler (bæredygtig julepynt) eller andet, og da vi tager bæredygtighed alvorligt, laver vi indsamlinger i biblioteket i stedet for som udgangspunkt at købe nyt. Rigtig mange har for meget af det meste og vil heldigvis rigtig gerne bidrage med deres overskud. Som en sidegevinst, får vi samtidig vores biblioteksbrugere til også at tænke bibliotek, når de rydder op i kældrene og i køkkenskabene og tit er det andre, der bidrager med råmaterialet end dem der kommer i workshopsene.

At stille haver til rådighed er selvfølgelig ikke bibliotekets primære opgave, men haven giver anledning til dialog om biblioteket og om bæredygtighed som sådan, og haven er samtidig en fysisk manifestation af, at brugerne har taget stedet til sig og er en af de allervigtigste ressourcer i forhold til at udvikle institutionen.

Ejerskabet til biblioteket er forøget de senere år, dels luges og vandes der på alle tider af døgnet, og dels kan alle også anvende biblioteket på den mere klassiske facon i den ubetjente åbningstid, hvor der er adgang 07-22 alle ugens dage. Biblioteket er i gang med at blive mere og mere et center for lokalsamfundets borgere – et medborgercenter.

['Biblioteke' vb at biblioteke/ at gøre bibliotek, afledt af sb Bibliotek (et). Betegner den handling, hvor man skaber Rum, Redskab og Relation, som sikrer transmission af viden og værdier og afstedkommer læring] - Et verbum skabt i [Dyrk!]