Den Sociale Bæredygtighedsplan og digital borgerinddragelse

Sammen om Aarhus

Sammen om Aarhus er en online platform, som er skabt til at inddrage borgerne i de politiske processer, der foregår i Aarhus Kommune. Med en hurtig oprettelse via NemID kan alle deltage i aktuelle projekter på siden. Borgerne kan komme med konkrete forslag, debattere relevante problemstillinger samt komme med input til og stemme på fordeling af kommunens midler – og meget mere.
Meningen med Sammen om Aarhus er at give den enkelte aarhusianer muligheden for at få indflydelse på de beslutninger, der træffes i kommunen.

Erfaringer fra tidligere projekter viser, at digital inddragelse kan styrke den klassiske ansigt-til-ansigt-inddragelse, fordi man kan nå ud til flere borgere og derigennem gøre det nemmere at bidrage. Borgerne kan desuden følge med i processen for projektet, som er fuldt tilgængeligt på Sammen om Aarhus. På den måde kan borgerne se, at deres deltagelse nytter, og at deres bidrag rent faktisk tages med videre til Byrådet eller anden relevant aftager og i sidste ende bliver realiseret.

Inddragelse af borgerne

I slutningen af oktober fortalte Anja Ziegler fra MSB om den kommende nye strategi for de sociale indsatser i Aarhus Kommune: Bæredygtighedsplanen. Projektet er netop skudt luften og blev kickstartet mandag d. 2. november med et digitalt kick-off møde, hvor Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz, deltog. I projektet samarbejder MSB med Udvikling & Demokrati om at lave digital borgerinddragelse via Sammen om Aarhus. Henover november kan alle borgere i Aarhus Kommune komme med input til, hvordan fremtiden sociale indsatser skal være og deltage i digitale gå-hjem-møder inden for de fem temaer:

  • Bedre hverdag for børn med særlige behov
  • Flere unge i job og uddannelse
  • Bedre hverdag for voksne med handicap
  • Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom
  • Flere hjemløse i egen bolig

Alle forslag og ideer bliver samlet i en fælles Bæredygtighedsplan, som fremlægges for Byrådet ultimo 2020.

Vil du vide mere om digitalt demokrati?

Så kan du kontakte Frederik Pedersen på frip@aarhus.dk