Frivillig for fremtiden

Børn og Unge i Aarhus Kommune vil gerne arbejde sammen med dig, så vi i fællesskab kan gøre en forskel for børnene og de unge i Aarhus. Det gør vi lokalt – med den gode trivsel for øje. Du kan hjælpe børn i alle aldre som en af de mange gode frivillige kræfter, der arbejder for, at byens børn og unge lærer, udvikler sig og trives.

Vil du være frivillig?

Du er altid velkommen til at kontakte ledelsen i den lokale klub, institution, SFO eller skole i dit område og foreslå et samarbejde. Du kan finde institutioner og skoler i dit lokalområde her:

På hjemmesiden Socialkompasset kan du gå på opdagelse og søge i forskellige tilbud, der drives af frivillige sociale og sundhedsrettede foreninger samt Aarhus Kommune. Ved de enkelte tilbud kan du læse mere om at være frivillig under overskriften ’Vil du være frivillig?’. Du kan gå på opdagelse i de forskellige tilbud her:

Find et frivilligt arbejde gennem Socialkompassets tilbud

Du kan også kontakte Frivilligteamet i Børn og Unge på frivilligbu@aarhus.dk – så finder vi sammen et sted, hvor dine ressourcer kan give værdi for børn og unge.

Eksempler på hvor du kan give en frivillig hånd

Du kan kontakte én af de mange sociale foreninger, hvor frivillige yder en stor indsats for børn og unge:

Knud er skoleonkel

Knud Møller Andersen er 71 år og pensionist. Og så er han skoleonkel i 5.b på Højvangskolen i Stavtrup.

Jeg kan ikke finde på noget, som er mere meningsfyldt end at give et lille bidrag til, at nogle børn får en lidt bedre start i skolen.
Knud Møller Andersen, frivillig skoleonkel.

Knud Møller Andersen er uddannet ingeniør og gik på pension for syv år siden. Han er i klassen én gang om ugen og hjælper blandt andet eleverne i matematiktimerne. Knud er én ud af 11 skoleonkler og tanter, der er tilknyttet skolen. Skoleonkel Knud har været skoleonkel for 5.b siden de gik i børnehaveklasse.

I videoen herunder kan du høre mere om, hvad det betyder for Knud, læren og eleverne, at Knud er tilknyttet klassen som skoleonkel:

Billed- og videomateriale til denne side er leveret af TV2 Østjylland.

Bliv del af et frivillig-netværk

Som frivillig på børne- og ungeområdet kan du opleve, at der er mange ting at lære og mange ting at forholde sig til. Derfor kan du også blive det af Børn og Unges netværk for frivillige, hvor du og andre, der gør et stykke frivilligt arbejde for børn og unge, kan udveksle erfaringer og få gode tip til hverdagen med børnene og de unge. Hvis du er interesseret, så kontakt frivilligbu@aarhus.dk.