Der er mange muligheder for at engagere sig frivilligt på Sociale Forhold og Beskæftigelsesområdet. 

Men hvad skal du være opmærksom på som ny frivillig? Læs mere i vores frivillighedspjece: