Sådan er du forsikret som frivillig hos Aarhus Kommune

Arbejdsskadeforsikring for frivillige hos Aarhus Kommune

Hos Aarhus Kommune er både frivillige som udfører frivilligt arbejde og frivillige som udfører frivillig indsats omfattet af arbejdsskadeforsikring i henhold til arbejdsskadeloven. Forudsætningen for, at du er omfattet af arbejdsskadeforsikringen som frivillig, er:

  • At der er tale om frivilligt arbejde/frivillig indsats i tilknytning til den kommunale opgaveløsning, og
  • At der er indgået en aftale mellem dig og den pågældende institution hos Aarhus Kommune, om omfanget og arten af det frivillige arbejde/den frivillige indsats.

For at undgå eventuelle misforståelser anbefales det, at der laves en skriftlig aftale om betingelserne for samarbejdet mellem din koordinator/leder fra tjenestestedet og dig.

Ved en ulykke eller skade opstået i forbindelse med det frivillige arbejde/den frivillige indsats, skal du kontakte din koordinator/leder, som vil sørge for at anmelde den til Aarhus Kommunes interne forsikring.

Du kan læse mere om arbejdsskadeforsikring for frivilligt arbejde og frivillig indsats i Aarhus Kommune i vejledningen herunder:

I vejledningen kan du også finde information om, hvornår Aarhus Kommunes forsikringsordning kan være gældende for frivillige hos foreninger.

Ansvarsforsikring for frivillige hos Aarhus Kommune

Hvis du som frivillig - som led i dit frivillige arbejde/din frivillige indsats i tilknytning til den kommunale opgaveløsning hos Aarhus Kommune - pådrager dig et erstatningsansvar overfor tredjemand, er du omfattet af kommunens ansvarsforsikring.

Hvis du bliver mødt med et erstatningskrav, skal du kontakte din koordinator/leder, som vil sørge for at anmelde skaden til forsikringen.

Kontakt vedrørende forsikringerne for frivillige hos Aarhus Kommune

Ved anmeldelse af ulykker og skader opstået i forbindelse med det frivillige arbejde/den frivillige indsats skal du kontakte den koordinator/leder, som står for samarbejdet mellem dig og tjenestestedet.

Ved spørgsmål vedrørende dine forsikringsforhold som frivillig og Aarhus Kommunes forsikring af frivillige er det også din koordinator/leder, du skal forhøre dig hos.