Hvornår skal der indhentes børneattest? 

Hvis den frivillige er i direkte kontakt med børn og unge under 15 år og den frivillige er fast tilknyttet det frivillige arbejde, skal ledelsen indhente en børneattest på den frivillige. 
Dette er også gældende for frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager økonomisk støtte af §18-midler.  

Det er lederen af de frivillige, der skal sikre om det arbejde, den frivillige skal udføre, kræver særlig dokumentation herunder indhentelse af børneattest.  
 

Hvordan indhentes børneattester?  

Børneattesten indhentes digitalt via virk.dk.
Du som leder, skal indhente børneattester af frivillige på følgende måde:  

 1. For at kunne bestille en børneattest, skal man have følgende:  
  • En kommunal medarbejdersignatur. 
  • Adgang til kommunens digitale postkasse. 
  • Navn og personnummer på den frivillige.
 2. Ansøgningen sker på følgende hjemmeside: https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/
 3. Derefter sender politiet anmodning om samtykke til den frivilliges digitale postkasse, så det kræver at den frivillige har NemID og adgang til sin digitale postkasse.
 4. Attesten udstedes kun, hvis den frivillige svarer på anmodningen i sin egen digitale postkasse og hermed giver samtykke til, at børneattesten må sendes til arbejdsstedet. 
   

Håndtering af børneattester  

Børneattester indeholder følsomme personoplysninger og det er lederens eller personaleafdelingens opgave at opbevare attesten forsvarligt i henhold til kommunens GDPR-regler. Her skal I være opmærksom på følgende:  

 • Så få som muligt skal have adgang til børneattesten og ingen uvedkommende må få adgang til oplysningerne. 
 • Så snart I har vurderet børneattest, skal den slettes. Lav et notat om vurderingen af attesten, og gem notatet sikkert i jeres interne journaliseringssystem.  
 • Alle, der har med børneattester at gøre, er omfattet af tavshedspligt – det gælder også, hvis den frivillige stopper sit frivillige arbejde.