Om undersøgelsen af civilsamfundsengagementet i Aarhus Kommune

Aarhus kommune har i samarbejde med Epinion gennemført en ny kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af civilsamfundsengagement i Aarhus Kommune 2023. Undersøgelsen bygger dels på interviews med repræsentanter fra det aarhusianske civilsamfund, samt en spørgeskemaundersøgelse rundsendt til 10.000 borgere i Aarhus Kommune. Undersøgelsen: 

  • tager temperaturen på aarhusianernes engagement i deres by som frivillige og medborgere 
  • undersøger, hvad der har ændret sig og hvilke nye tendenser og udfordringer, der er i civilsamfundet
  • bygger videre på tidligere målinger af civilsamfundet, medborgerskab og frivillighed i Aarhus Kommune 

Nogle af undersøgelsens hovedfund er;  

  • at cirka 43% af den aarhusianske befolkning engagerer sig som frivillig, hvilket er nogenlunde samme niveau som ved tidligere målinger 
  • at måden man er frivillig på, ændrer sig, hvor vi blandt andet ser en stigning i antallet af frivillige, der gerne vil engagere sig episodisk frem for regelmæssigt 
  • at fællesskabsfølelsen i den aarhusianske befolkning ser ud til at være nedadgående 

Hvis du er interesseret i at dykke ned i undersøgelsen, har du mulighed for at se den i sin fulde længde her:

Undersøgelse af civilsamfundsengagement i Aarhus Kommune 2023