Louise Gade er cand.jur. fra Aarhus Universitet og direktør for VIA Efter- og Videreuddannelse. VIA Efter- og videreuddannelse er en del af Danmarks største professionshøjskole, VIA University College. Louise Gade er tidligere borgmester og rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune.

Louise Gades mangeårige politiske erfaring og bestyrelsesarbejde har givet hende et bredt netværk og indblik i både offentlige organisationer, erhvervsliv, uddannelsessektoren og kulturområdet.

Med Aarhus som Europæisk Frivillighovedstad 2018 ønsker Louise Gade at bidrage til at Aarhus får yderligere kraft og styrke gennem den store menneskelige, relationelle ressource og innovationskraft, der ligger i at borgerne sætter sig i spil for hinanden og for fællesskabet. Hun håber at kunne inspirere til nye tiltag og udvikling af metoder, som kan motivere flere til frivilligt arbejde og gøre lokalsamfundet Aarhus stærkere ved at civilsamfundet bidrager til at styrke den samlede velfærd gennem nye samarbejdsformer med kommunen, regionen, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.