Hans Skou er byrådsmedlem og gruppeformand i Aarhus for Venstre, og medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget samt Kulturudvalget. Hans har gennem sit engagement i idrætsliv, foreninger og kulturverdenen en bred indsigt i hvordan frivillige løfter vigtige fællesskaber og skaber resultater også i samarbejde med stat, region og kommune.

Hans Skou mener, at politikere har en vigtig opgave i at understøtte og inddrage de frivillige foreninger og ildsjæle, som bl.a. skaber et aktivt lokalsamfund gennem foreningslivet. Han arbejder blandt andet for gode faciliteter i lokale idrætsforeninger, eksempelvis nye boldbaner i fodboldklubberne, faciliteter for sejlsporten m.m. Hans ser frem til nye snitflader i Aarhus under år som Frivillighovedstad 2018.