Børn og Unge tager hver dag hånd om ca. 65.000 børn i dagtilbud, skoler, fritidstilbud, specialskoler samt i sundheds- og tandplejen. I organisationen er 10.000 fuldtidsstillinger fordelt på 14.000 medarbejdere. Det gør Børn og Unge til den største magistratsafdeling i Aarhus Kommune.