I 2017 samarbejdede BKI Kaffe med Aarhus 2017 - Europæisk Kulturhovedstad om inklusionen af socialt udsatte i frivillighedsprogrammet. Det foregik gennem et samarbejde med Kofoeds Skole, der er et aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere, personer som modtager ledighedsydelse, sygedagpengemodtagere og førtidspensionister i Aarhus kommune.

BKI har fortsat partnerskabet med Europæisk Frivillighovedstad, og deltager blandt andet ved events gennem året.