Formålet med prøvehandlingen er at frivillige i Region Midtjylland videndeler og spreder de gode løsninger på tværs af organisationer, foreninger og kommuner i regionen. Med Frivillighedsudveksling får frivillige mulighed for at gå på opdagelse og lære af, hvordan frivillige i andre organisationer og kommuner i Region Midtjylland løser en lignende opgave. Projektet er inspireret af konceptet omkring Innovationspraktik, udviklet af Center for Offentlig Innovation (Col).

Aarhus Kommune, Center for Innovation og Region Midtjylland udvikler projektet og kommunikationen af det sammen med frivilligorganisationer i regionen (Frivilligcentre, kommunale- og NGO frivilligorganisationer).

Læs Frivillighovedstadens artikler om Frivilligudveksling mellem VisitAarhus' Rethinkere her og VisitRanders' City Hosts her.