En af de organisationer som især har oplevet et positivt udbytte af frivillighedsprogrammet er VisitAarhus. Direktør Peer Kristensen fra VisitAarhus fortæller:

"Når der kommer krydstogtskibe til byen, har de frivillige spillet en aktiv rolle i modtagelsen af gæsterne. Det gjorde det muligt for os at tilføre en merværdi til den oplevelse som gæsterne får, når de ankommer til Aarhus. På den måde bliver det jo også værdiskabende for Aarhus."

Peer Kristensen understreger at det er vigtigt med frivillige kræfter:

"Det sender jo et positivt signal til byens gæster, at det er frivillige som står og tager personligt imod dem. Det skaber en anden oplevelse når det er lokale, som gerne vil byde velkommen og bruge deres fritid på, at gæster fra hele verden skal føle sig godt modtaget – det er faktisk noget Aarhus efterhånden er kendt for hos de store krydstogtrederier."

Frivillighovedstadens formål er blandt andet, at lære af 2017’s frivillighedsprogram. Frivillighovedstaden har for øje, at involvere de frivillige kræfter, virksomheder, politikere og andre med interesse i frivillighed for at fastholde den værdi, som programmet bibringer og få borgerne til selv, at føre programmet videre.

Hos VisitAarhus er man glad for, at Frivillighovedstaden sætter fokus på de frivillige, og de vil gerne sikre sig at programmet fortsætter:

"Det er vigtigt for os at tale om frivilligkonceptet fordi det virker jo! Man har jo talt om det her koncept i 10-15 år. Nu er det endelig lykkedes og vi har set et positivt og givende resultatet af det, så selvfølgelig skal det fortsætte. Naturligvis kræver det nogle ressourcer at drive et frivilligprogram – men der ligger en anden energi i frivillighed som bidrager til en unik værdiskabelse."

For kaffeproducenten BKI har deres partnerskab med Aarhus 2017 og deres glæde af frivillighedsprogrammet betydet, at de har fået nye samarbejdspartnere der blandt andet styrker Højbjerg-virksomhedens engagement i lokalområdet. BKI har deltaget i flere events ved Aarhus 2017 der har ført til samarbejde med nye aktører. Eventmanager hos BKI Søren Griepentrog fortæller:

"Når vi kommer ud af huset til kulturelle begivenheder, møder vi spændende organisationer og andre virksomheder. Her giver det anledning til en dialog om potentialet i nye samarbejdspartnere."

Efter BKI’s partnerskab med Aarhus 2017 har de oplevet en overvægt af forespørgsler og events, som kan fortsætte ind i 2018. BKI kommer blandt andet til at engagere sig i Europæisk Frivillighovedstad 2018 i Aarhus og de nye partnerskaber har medført, at både lokalt forankrede- og nationale organisationer kigger deres vej, fortæller Søren Gripentrog.

Af Joanna Lykke