På Kristiansgården i Beder er der dækket op med det pæne stel i Esther Andersens lejlighed. Hun har også sørget for kage og kunne man tænke sig en Bailey’s, så kan det også komme i stand.

Esther Andersen er en af de beboere på Kristiansgården, som har stor glæde af de frivillige på plejehjemmet, og det er tydeligt, at de frivillige også nyder at komme hos Esther. Mange af de frivillige er pensionister og kender hinanden gennem lokalsamfundet, så de er bekendte med beboerne.

Inge Holgersen, som er frivillige på Kristiansgården, fortæller:

"Når de bruger frivillige her på Kristiansgården, så får de jo det lokale ind i huset. Jeg går tit hen og taler med en beboer, som hedder Anne-Lise, fordi jeg kender hele hendes familie."

Forstanderen på Kristiansgården, Lisbeth Thingholm, synes også det er vigtigt at bringe mangfoldigheden ind i huset og at der kommer frivillige andre steder fra.

Med frivillige er der så mange muligheder, så nogle gange skal man tænke ud af boksen. For eksempel så kommer Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder også og hjælper med at lave terrasse hos beboerne.
Lisbeth Tingholm, forstander på Kristiansgården
Åbenhed giver god trivsel
Esther Andersen oplever som beboer at der er en god trivsel på plejehjemmet, både på grund af de frivillige, men også i det hele taget.

"Der er jo flere beboere som ikke kan føre en samtale, så når de frivillige kommer og får en snak, så er det jo hyggeligt. Når der er en god atmosfære, så kan vi jo også drille hinanden lidt. God trivsel kommer jo også, når vi oplever, at personalet griner med hinanden."

Forstander Lisbeth Thingholm tilføjer at trivsel også ligger i åbenheden:

"Åbenhed mellem personalet og de frivillige bidrager til, at man ved hvad her foregår og hvordan man skal agere ud fra det. Så hvis en beboer er dement kan han eller hun godt have glemt, at de har været med til at synge, men de kan mærke at de glade bagefter."

Mange af beboerne er demente, så derfor er en del af aktiviteterne med de frivillige sang og musik, som er godt for demente.

Erindringer og minder fra fortiden
Hos Kristiansgården har de også et samarbejde med en 6. klasse der kommer på besøg. Så fortæller beboerne om deres oplevelser fra 2. Verdenskrig og hvordan det var, at gå i skole dengang de var børn. For selvom man er dement kan man måske godt huske noget, som ligger langt tilbage i sin fortid.

At tale om fortiden er også noget som Sander Frandsen, der er frivillige på Aarhus Friplejehjem i Tranbjerg, har fokus på. Sander Frandsens aktiviteter med beboerne på Aarhus Friplejehjem består blandt andet i at køre bus, holde rejseforedrag og nyhedstime hver tirsdag, hvor han gennemgår ugens nyheder med beboerne.

I sidste uge kom Sander Frandsen i nyhedstimen blandt andet ind på USA, som har frigivet de sidste dokumenter om mordet på J. F. Kennedy. En af beboerne indskyder en bemærkning:

"Vi huske jo tydeligt Lee Harvey Oswald som blev skudt på åben TV-skærm i 1963."

Om nyhedstimen fortæller Sandre Frandsen:

"Jeg synes nyhedstimen er en god ide fordi det kan få en dialog i gang. Nogle gange kommer vi ind på noget som ligger fortiden til og selvom der er mange demente beboere herude, så skal man ikke tage fejl af, at mange af dem er utrolig skarpe og gode til at huske tilbage i historien, selvom de ikke kan huske, hvad de lige har spurgt om."

Der bliver også diskuteret hvorfor vi er gået fra sommer til vintertid – og at det handlede om at udnytte alle de lyse timer under 2. Verdenskrig, for at spare på energien. Sander Frandsen og beboerne bliver ved Krigen og taler om en artikel fra Jyllands-Posten, som revser DR dokumentaren Historien om Danmark for at undlade væsentlige facts fra tiden under 2. verdenskrig. Her skal det igen vise sig, at erindringerne fra gammel tid kommer frem hos de ældre.

Igennem sit 72 år liv har Sander Frandsen brugt meget tid på at rejse, blandt andet i Fjernøsten, Sydamerika og Afrika, som han også holder rejseforedrag om.

"Når jeg tager ud og holder rejseforedrag så er det som om, at jeg oplever tingene én gang til."

Af Joanna Lykke