VIF er en prøvehandling, der sætter fokus på, hvordan vi kan udvikle et koncept for, at arrangører af større arrangementer hurtigt og let kan anerkende deres frivillige ved at skabe gode fysiske rammer for dem.

Ligesom man eksempelvis på festivaler har VIP-områder til kunstnere, så er VIF et område eksklusivt for de frivillige ved det pågældende arrangement. VIF er en bus/lastbil indrettet med møbler osv., som kan rulles ud og stilles an til et hvilket som helst arrangement.

Ideen med prøvehandlingen er, at en arrangør let kan booke VIF og at Frivillighovedstadsåret vil give mange anledninger til, at konceptet afprøves - både ved Frivillighovedstadens egne events som fx Folkets Møde, og ved andre arrangementer som eksempelvis Folkemødet på Bornholm, DHL Stafet og Aarhus Festuge.