Om det sociale, sundhedsmæssige og humanitære område

Aktiviteterne sigter typisk på at hjælpe, støtte, rådgive, danne netværk og generelt forbedre livssituationen for sårbare og syge mennesker og deres pårørende. Målgrupperne kan være både børn, unge, voksne og ældre. Indsatsen er baseret helt eller delvist på frivilligt engagement – og motiveres ofte af lysten til at gøre en forskel.

Vil du være med som frivillig?

På social-, beskæftigelses- og integrationsområdet samarbejder kommunen med en lang række frivillige organisationer. På hjemmesiden Socialkompasset kan du gå på opdagelse og søge i forskellige tilbud, der drives af frivillige sociale og sundhedsrettede foreninger samt Aarhus Kommune. Ved de enkelte tilbud kan du læse mere om at være frivillig under overskriften ’Vil du være frivillig?’. Du kan gå på opdagelse i de forskellige tilbud her:

Find et frivilligt arbejde gennem Socialkompassets tilbud

Det er primært hos organisationerne, du skal henvende dig, hvis du ønsker at være frivillig, men du kan også få en snak om mulighederne med en af Frivilligcenter Aarhus’ foreningsvejledere eller en af Aarhus Kommunes frivilligkoordinatorer på området.

Som frivillig skal du typisk underskrive en tavshedspligtserklæring, og hvor det er relevant, skal der indhentes børneattester. Det sikrer organisationer og foreninger.

Eksempler på hvor du kan give en frivillig hånd

Der er flere muligheder for at hjælpe, støtte, rådgive og danne netværk som frivillig. Nogle eksempler på muligheder inden for socialt arbejde og integration er blandt andet:

Skulle du have nogle spørgsmål, så ring endelig til en af frivilligkoordinatorerne i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Kirsten er frivillig på Det Blå Sted

Én af de frivillige inden for socialt arbejde og integration er Kirsten Frederiksen. Hun hjælper til hos Det Blå Sted, hvor hun hver eneste dag glæder sig til at komme hen:

Det er ikke mig, der giver noget til nogen. Det er simpelthen dem, der giver noget til mig.
Kirsten Frederiksen

Det frivillige arbejde føles nemlig ikke som et arbejde. Tværtimod kan hun få 3-4 knus før, hun overhovedet har nået at lægge overtøjet.

"Her kommer blandt andre mennesker med alkoholproblemer, mennesker med et stofmisbrug eller med psykiske problemer, men de fleste her har én fællesnævner og det er ensomhed. Så her på det blå sted er man hjemme. Hvis man er i stand til at kravle ind af døren, så er man velkommen. Vi er det faste holdepunkt for mange mennesker."