I Aarhus Kommune vil vi gerne skabe gode rammer for projekter, initiativer og fællesskaber, der skaber værdi for og sammen med aarhusianerne.

Om samskabelse

Samskabelse er, når offentlige aktører arbejder tæt sammen med borgere, virksomheder og foreninger om at udvikle og gennemføre initiativer, der bidrager til at skabe resultater og værdi. Udgangspunktet for samskabelse er, at alle parter, der har relevans for en sag, har mulighed for at være med til at definere, hvad vi ønsker at opnå, og hvordan vi gør det.

Medborgerskab og samskabelse i Aarhus

I Aarhus Kommune vil vi gerne skabe rammerne for at gøre det nemt, sjovt og tilgængeligt at bidrage som frivillig og medborger i udviklingen af Aarhus. Derfor er vi altid åbne for en dialog om, hvordan vi – på forskellig vis – kan understøtte initiativer og indgå i samskabende projekter.

Her kan du kontakte os om muligheden for at indgå i samskabelsesprojekt med Aarhus Kommune

Hvis du gerne vil i dialog om muligheden for et samarbejde med Aarhus Kommune om et initiativ, kan du kontakte os i Fællessekretariatet for Frivillighed og Samskabelse på vores mail: frivillighed@aarhus.dk

I din henvendelse må du meget gerne give en kort beskrivelse af det initiativ, hvor du ser et potentiale i, at vi samskaber.

Når vi modtager din henvendelse, vil vi se nærmere på, hvilket område dit initiativ eller idé omhandler og derfra hjælpe dig videre med at skabe kontakt til mulige relevante samarbejdspartnere fra kommunen, som du kan gå i dialog med om et eventuelt samarbejde.