Arbejdsopgaver    

Unge, som er 13 år eller derover, må arbejde med lettere arbejde. Det kan eksempelvis være: 

 • Lettere rengøring, oprydning og borddækning.  
 • Lettere budtjeneste, herunder piccolo arbejde og udbringning af aviser og reklamer.  
 • Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker.  
 • Lettere arbejde, for eksempel med modtagelse, sortering og pakning af varer.  
 • Lettere ekspedition i cafe mv.  

De unge må ikke arbejde med noget, der kan være farligt for deres sikkerhed og sundhed. Dette omfatter blandt andet:   

 • Faremærkede stoffer og materialer.  
 • Tunge løft.  
 • Arbejde med farlige maskiner.  
 • Indgå i vagtfunktioner.  
 • Alene-arbejde.  
 • Håndtering af penge.   
 • Ingen udskænkning af alkohol.   

I bør overveje, hvad I sætter de unge til at lave på jeres arbejdsplads samt lave en risikovurdering af opgaverne med henblik på ovenstående risici. Eksempler på relevante overvejelser:  

 • Må de unge samle skrald? Er der risiko for, at der er farlige stoffer gemt i skraldet?  
 • Må de unge uddele flyers? Er der risiko for, at de unge bliver udsat for ubehagelige oplevelser i forbindelse med opgaven og kan få brug for hjælp fra en voksen?  

Ligesom med alle andre frivillige er der også krav til god instruktion af den unge samt et godt tilsyn med, at den unge frivillige udfører arbejdet rigtigt.  

Antal timer   

De unge må arbejde:  

 • 2 timer om dagen på skoledage.  
 • 7 timer for de 13-15 årige og 8 timer for de 15-17 årige om dagen på andre dage end skoledage.  
 • 12 timer om ugen, på uger med en eller flere skoledage.  
 • 35 timer om ugen for de 13-15 årige og 40 timer om ugen for de 15-17 årige i uger, hvor der er helt skolefri.  

 Læs mere om unges arbejde på Arbejdstilsynets hjemmeside: Undervisningspligtige unges arbejde - Arbejdstilsynet (at.dk)