Aktiviteterne sigter typisk på at hjælpe, støtte, rådgive, danne netværk og generelt forbedre livssituationen for sårbare og syge mennesker og deres pårørende. Målgrupperne kan være både børn, unge, voksne og ældre. 

Indsatsen er baseret helt eller delvist på frivilligt engagement – og motiveres ofte af lysten til at gøre en forskel.

På social-, beskæftigelses- og integrationsområdet samarbejder kommunen med en lang række frivillige organisationer. Det er primært hos organisationerne, du skal henvende dig, hvis du ønsker at være frivillig. 

Du er dog også altid velkommen til at ringe og få en snak med en af vores frivilligkoordinatorer:

 • Peter Kristiansen, frivilligkonsulent
  Telefon: 51 57 59 68
  Mail: pekri@aarhus.dk 
 • Pernille Brandt, frivilligkoordinator
  Mobil: 21 19 07 92
  Mail: perbra@aarhus.dk
 • John Liholm, frivilligkonsulent
  Telefon: 29 20 38 42
  Mail: jlo@aarhus.dk
 • Ditte Ågård Kristensen, frivilligkoordinator (primært for psykisk og socialt udsatte voksne)
  Telefon: 29 20 36 72
  Mail: diak@aarhus.dk

Som frivillig skal du typisk underskrive en tavshedspligtserklæring, og hvor det er relevant, skal der indhentes børneattester. Det sikrer organisationer og foreninger.