Jan Ravn Christensen har været byrådsmedlem for SF siden 2010 og arbejder til dagligt som faglig konsulent i FOA Aarhus. Jan har kone og to børn og er optaget af, hvordan vi gør det nemmere for småbørnsfamilier at engagere sig i frivilligt arbejde. Herudover har han fokus på at finde den rette balance mellem frivilligt arbejde og lønarbejde, så det frivillige arbejde supplerer og ikke konkurrerer.

Udover er sidde i udvalget for frivillighed og samskabelse er Jan Ravn Christensen bl.a. medlem af Teknisk Udvalg, Sundheds- og Omsorgsudvalget og af bestyrelsen for Aarhus Letbane.