Siden Camilla Fabricius som barn oplevede, hvordan begge forældre engagerede sig i lokalsamfundet -  i spejderbevægelsen, i den lokale roklub - har det at deltage, bidrage og skabe rammer for fællesskabet været lige så naturligt for Camilla som at trække vejret, eller som hun siger: ”Jeg kan slet ikke forestille mig et liv uden”.Som forperson for Europæisk Frivillighovedstad 2018 håber hun, at vi sammen bruger året til både at anerkende frivillige og at tale åbent om udfordringer, løsninger på frivilligområdet. Og ikke mindst, håber hun, at vi for alvor får sat fokus på den kæmpe store værdi, der ligger i at være frivillig. Det at være med til at skabe rammerne for fællesskabet; hvad enten det er i idrætsforeningen, i spejderklubben eller andre af de mangfoldige fællesskaber, som findes i lokalsamfundet. Som (tidligere) træner og bestyrelsesmedlem i en karateklub, aktiv deltager i sit lokalområde, frivillig i kvindehuset i Viby, hverdagsaktivist og aktiv i politik har Camilla Fabricius gennem årene fået masser af viden og erfaring om de glæder og udfordringer livet som frivillig byder på:
 

At være frivillig er et spørgsmål om at give og få. Det er dejligt at gå på arbejde, men det at være med i andre former for fællesskab kan noget helt andet. Her møder du andre mennesker, skaber relationer på tværs af geografi, alder, uddannelse. Relationer, som man tager med sig videre i livet.


Samtidig understreger Camilla, at selvom hun ér meget aktiv, så er hun ikke nogen ”superwoman”: ”Det er op til den enkelte, hvordan man har mulighed for at indrette sig. Jeg kan bare godt lide at bidrage - og jeg får så meget igen.”

Hvad håber du, der kommer ud af året?

Jeg håber, at en masse borgere bliver inspireret til at deltage, til at opdage alle de fantastiske muligheder, der er for at være med, at man bliver nysgerrig og får lyst til at bidrage i det omfang, man har mulighed for det. Og så håber jeg, at vi fortsætter med udvikle og eksperimentere med nye former for fællesskaber. Tag for eksempel i-hele fitness og idrætsområdet. Mange mennesker vil gerne dyrke idræt og fitness, men ikke nødvendigvis i en forening. Hvad nu hvis forskellige organisationer gik sammen om at gik sammen om at lave et fitnesscenter for alle dem, der falder uden for fitnesscentrenes målgrupper. På den måde håber jeg, at der kommer en masse nye initiativer og ideer, som skal prøves af.Hvad betyder året for de frivillige?

Jeg håber, at alle de frivillige oplever, at der bliver sat pris på dem og deres arbejde - og at vi bruger året til at tage de væsentlige og måske også lidt svære diskussioner om frivilligt arbejde. At vi får sat fokus på de barrierer, der kan være mellem os som kommune og civilsamfundet. At vi får talt åbent om udfordringer og løsninger.

Hvad er målet?

Hele året handler om at vi åbner op og skaber endnu bedre rammer for udvikling af fællesskaber og frivilligt arbejde. Visionen er at vi skal blive meget mere bevidste om at se frivillige som en ressource, der skaber så meget kvalitet i mange menneskers hverdag. Og så er det helt klart vejen frem, når vi skal udvikle nye veje til fællesskab og velfærd.