Eva Borchorst Mejnertz er Byrådsmedlem for Radikale Venstre og formand for Børne- og Ungeudvalget i Aarhus Kommune. Eva er lektor og gymnasielærer og tidligere frivillighedsvejleder på Aarhus Katedralskole.

Som mangeårig frivillig på forskellige områder er frivillighed et helt særligt emne for mig. Frivilligt arbejde skaber både værdi og netværk, og sætter menneskers kompetencer i spil på en ny måde. Det er vigtigt at vi sætter de rigtige rammer for at sikre engagementet hos de frivillige.

"Vi har nogle stærke kapaciteter på samskabelsesområdet i Aarhus. Det er afgørende at vi tilbyder dem tilstrækkelig mulighed for indflydelse, og griber de bolde der kastes. Vi skal være dygtige til at koble de mange ressourcer i de eksisterende netværk.”