NGO'en FO-Aarhus har samarbejdet med Aarhus Kommune om blandt andet projekter for arbejdsløse, handicappede, flygtninge m.fl. Derudover har FO Aarhus samarbejdet med kommunen om folkeoplysning blandt andet i form af foredrag, debatpulje, udviklingsprojekter, aftenskole m.m.

Læs mere på FO-Aarhus' hjemmeside.