Central Denmark EU Office (CDEU) er Midtjyllands kontor i EU og ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen og Aarhus Universitet. Formålet med CDEU er at sikre, at Midtjylland får mest mulig værdi af det europæiske samarbejde og er en vigtig samarbejdspartner for Frivillighovedstaden 2018's internationale samarbejde.

CDEU hjælper bl.a. med at planlægge og afvikle deltagelsen i EU arrangementet European Week of Regions and Cities, hvor Aarhus deltager sammen med tidligere og fremtidige indehavere af frivillighovedstadstitlen.

Læs mere på CDEU's hjemmeside.