Borgmesterens Afdeling varetager sekretariatsbetjeningen af byrådet, magistraten og borgmesteren, samt de overordnede, tværgående opgaver i Aarhus Kommune inden for økonomi, fysisk planlægning, HR, jura, hjemmeside og intranet, organisationsudvikling, erhvervs- og byudvikling, samt integration og udsatte boligområder.