Paraplyorganisationen Gråvejr i Ungdommen oplever, at de har svært ved at få unge i deres frivillige tilbud. Ungdomscentret oplever i stigende grad, at de unge, som de møder, mangler kompetencer eller mod til at invitere sig selv ind i fællesskaber. De kæmper med social angst, lavt selvværd og andre ungdomsproblematikker, og de er derfor sårbare i forhold til ensomhed og social isolation. Ungdomscentret oplever, at de unge skal bruge støtte og et trygt rum til at kunne blive en del af et fællesskab med andre unge.

Derfor vil Gråvejr i Ungdommen og Ungdomscentret sammen lave en workshop, hvor man kombinerer erfaringer, viden og mulighedsrum og samskaber et tilbud til udsatte unge, hvor fællesskab og sociale øvebaner er i fokus – og hvor vi kan imødekomme de unges støttebehov.

Workshoppen afholdes den 23. august 2018 fra 14.00-18.00 i Ungdomscentrets lokaler på Skanderborgvej 156 i Viby. Frivillighovedstaden faciliteter workshoppen, som vil have deltagelse af både medarbejdere og frivillige fra Ungdomscentret, repræsentanter fra Gråvejr i Ungdommen samt unge og brugere af frivillige tilbud og Ungdomscentrets indsatser.

Formålet med workshoppen er blandt andet at den afstedkommer konkrete ideer og initiativer, som kan udvikle sig til selvstændige prøvehandlinger.

Status:
Workshoppen har blandt andet ført til, at U&U dem 25/9-18 afholdt endnu en workshop i samarbejde med Gråvejr i ungdommen under overskriften: ”Hvordan samarbejder vi om at hjælpe ensomme unge ind i fællesskaber”. 40 medarbejdere deltog. Formået var dels at give indsigt i de frivillige tilbud, dels at drøfte styrker og udfordringer i samarbejdet med frivillige. Desuden har man arbejdet videre med formatet til Frivillighedens Bazar under Folkets Møde.

Kontakt: Marie Nygaard, Jysk Børneforsorg, marie@jyskborneforsorg.dk, Tlf. 60865092
Jane Grønnebæk, Ungdomscentret, Børn og Unge i Aarhus Kommune, grja@aarhus.dk, Tlf. 41856406