VIF er en prøvehandling, der sætter fokus på, hvordan vi kan udvikle et koncept for, at arrangører af større arrangementer hurtigt og let kan anerkende deres frivillige ved at skabe gode fysiske rammer for dem. Ligesom man eksempelvis på festivaler har VIP-områder til kunstnere, så er VIF et område eksklusivt for de frivillige ved det pågældende arrangement. 

Til Aarhus City Halvmarathon skabte Europæisk Frivillighovedstad et stort VIF-område, som effektivt satte fokus på #delditfællesskab, og med flag og bannere bakkede op om løberne og de mange frivillige til arrangementet. Til Folkemødet på Bornholm afprøvede vi blandt andet en #delditfællesskab-fotoramme og udviklede postkort, som gæsterne kunne bruge til at bidrage med deres gode ideer, ligesom vi i området delte udvalgte facts om frivillighed.

Der har gennem året været VIF-zone til events som Aarhus Festuge, åbningen af Aarhus Havebad, DHL-stafetten, gadefodboldstævne ved Kulbroen på Sydhavnen, studiestartsarrangementer og Opera i Parken. Til alle arrangementer har både arrangører og frivillige givet udtryk for, at et særligt afmærket område og en særlig opmærksomhed på anerkendelse af de frivillige, har stor betydning. Det skaber både genkendelse, sammenhæng og anerkendelse på en hurtig, synlig og effektiv måde. Den store frivilligfest i samarbejde med Kultur og Borgerservice for 6.000 frivillige 5. december markerede desuden ét stort event udelukkende med fokus på at anerkende og takke frivillige.