70 borgere, frivillige, foreninger, medarbejdere og ledere satte hinanden stævne den 21. februar til "sammen om fællesskaber for flere". Dagen mundede ud i igangsættelse af følgende initiativer:

1. Afprøvning af lokalt netværk for pårørende til borgere med demens
2. Hjortshøj som Danmarks første demensvenlige landsby
3. Housewarming - fællesskaber på tur. Eksisterende foreninger/netværk inviterer og besøger hinanden på skift
4. Be my legs. Øge tilgængeligheden til transportmuligheder for borgere med handicaps
5. Fællesskabernes hus. En ny type af bofællesskab, hvor unge voksne med fysiske og psykiske handicaps sætter deres individuelle ressourcer i spil og supplerer hinanden på tværs af styrker og svagheder.

På hvert initiativ er en tovholder og en ressourcegruppe som arbejder videre. I alle grupper er kommunen repræsenteret.

Kontakt: Henriette Andersen, Sundhed og Omsorg, henan@aarhus.dk, Tlf. 41857955