Billede: Netværksskolen

Netværksskolen er et kommunalt, bydækkende skoletilbud for unge, som af forskellige grunde har brug for at gå i skole på en anden måde end i deres distriktsskole. Skolen er pr. skoleåret 2017/2018 flyttet fra Vejlby til Lisbjerg, og skolens ledelse samt bestyrelsr vil samarbejde med de lokale borgere om at gøre skolen til en gevinst for lokalmiljøet. Netværksskolen vil være ”en ny port” til Lisbjerg, som helt fysisk signalerer, at her samles borgere på tværs af alder om samvær og bevægelse.

Netværksskolen vil i dialog med de lokale borgere, for at finde ud af, hvad vi er, har og kan, som kan være til gevinst for hinanden; Vi er allerede i gang.

De lokale seniorer bruger vores udearealer til krolf og har været til fællesspisning. LSTK Fællesråd (Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted) bruger gymnastiksalen til yoga. Aftenskolen AOF har fået mulighed for at låne lokaler til hold. Netværksskolen vil også gerne samarbejde om noget der kan tænkes ind i undervisning eller på anden måde ”rundtom” de unge i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse, job osv. Prøvehandlingen har derfor fokus på at skabe værdi for både skolens elever og lokale borgere.

Skolebestyrelsen og -ledelsen igangsatte arbejdet allerede op til flytningen. Skolen har samarbejdet med et bureau om et borgermøde og har skabt kontakt til fællesrådet, den lokale folkeskole, kirken, seniorer osv. Netværksskolen har nu en repræsentant fra fællesrådet og folkeskolen med i bestyrelsen.

I 2018 har Netværksskolen fokus på at 1) skabe samarbejder om de fysiske faciliteter, 2) en ansøgning om penge til udvikling af vores udearealer og at skabe en fysisk port til Lisbjerg sammen med lokale borgere, samt 3) samarbejder som en del af undervisningen og elevernes personlige udvikling.

Status:
Netværksskolen har igangsat initiativer og møder sammen med lokale borgere til at udvikle skolens udeareal. De har i 2018 i fællesskab udarbejdet en fondsansøgning, og samarbejdet er igangsat. Skolen har åbnet sine faciliteter for endnu flere – fra krolfspillende seniorer, til yogahold og modelfly-byggere.

Kontakt: Skoleleder Lone Grosen, logro@aarhus.dk, 51576753