Aarhus som Frivillighovedstad 2018 er en anledning til at se på, hvordan Aarhus kan styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund, så det er tilgængeligt, nemt og sjovt at være både engageret borger/frivillig og frivillig forening i Aarhus. Det er vigtigt, at medborgere, foreninger, og civilsamfundet i øvrigt kan bidrage ind i samarbejdet, uden at det opleves besværligt og uoverskueligt.

Det afsøges derfor, om der i et samarbejde med centrale aktører på området kan etableres et medborgerskabscenter for frivillighed og medborgerskab i Aarhus. Centret vil være en fælles indgang til kommunen og et samlende mødested for byens frivilligcentre, frivilligrådet og andre aktører på frivilligområdet. 

De to frivilligcentre i Aarhus (Frivilligcenter Aarhus og Frivilligcenter for Seniorer) og Aarhus Kommune (Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen Sociale Forhold og Beskæftigelse) har indledt en proces, hvor man drøfter muligheder og potentialer i et styrket samarbejde og på sigt en eventuel etablering af en fælles platform. Målet er blandt andet en endnu bedre udnyttelse af faciliteter, styrkelse af frivilligcentrenes kerneopgaver, synlighed og gevinster ved synergieffekten.

Kontakt: Hanne Degn, Frivilligcenter Aarhus, hsd@frivilligcenteraarhus.dk, Tlf. 61260488
Frivilligcenter for Seniorer, kontakt@foreningsbutikken.dk
Frivilligrådet i Aarhus Kommune.