Modellen afprøves i første omgang på udvalgte plejehjem i Viby og Højbjerg. Samarbejdsprojektet mellem Sundhed og Omsorg og udvalgte foreninger (pt. afsøges mulighederne for at etablere et samarbejde med Ældresagen og Røde Kors) skal styrke og udvikle den frivillige indsats på plejehjemmene i Aarhus.

Status
Projektet ”Sammen om de gode liv” afprøves. Sammen med Ældre Sagen og Røde Kors videreudvikler MSO samarbejdet og afprøver en ny model for, hvordan vi kan styrke flere fællesskaber, mental sundhed og gode oplevelser for beboere på plejehjem gennem frivillige fællesskaber. Foreningerne organiserer og koordinerer den frivillige indsats i tæt samarbejde med medarbejdere og nedsatte råd på det enkelte plejehjem. Formålet er at blive endnu dygtigere til i fællesskab at understøtte en god hverdag med høj livskvalitet.

Kontakt: Henriette Andersen, Sundhed og Omsorg, henan@aarhus.dk, Tlf. 41857955