Frivilligbørsen foregår over ca. to timer, hvor deltagerne mødes og laver konkrete aftaler om at hjælpe hinanden og indgå i forskellige samarbejdsfællesskaber. Børsen bygger på et online katalog, hvor deltagerne på forhånd melder ønsker og tilbud ind. Frivilligcenter Aarhus er primær tovholder på frivilligbørsen. Børsen har været afholdt med god erfaring to gange før i tæt samarbejde med MSB.

Frivilligbørsen blev afholdt i forbindelse med Folkets Møde d. 21. september 2018. Det var en stor succes og satte en ny rekord med cirka 300 deltagere. Der var i år 116 forskellige virksomheder, kommunale institutioner og frivillige organisationer repræsenteret, hvilket resulterede i 160 skriftlige aftaler. Der bliver arbejdet på en evaluering af Frivilligbørsen i samarbejde med Frivilligcenter Aarhus.

Kontakt:
Hanne Degn, Frivilligcenter Aarhus, hsd@frivilligcenteraarhus.dk, tlf. 61260488
Mette Slot, Frivilligcenter Aarhus, ms@frivilligcenteraarhus.dk, tlf. 61 35 41 11
Peter Kristiansen, Sociale Forhold og Beskæftigelse, pekri@aarhus.dk, tlf. 51575968