Dagtilbud, skoler og klubber skal fremme børn og unges viden om frivilligverdenen og introducere til, hvordan de kan tage ansvar for et bedre samfund. I anerkendelse af den værdi som de frivillige foreninger og deres træner-/lederudvikling har for fremtidens frivillige, skal kommunen styrke deres virke, hvor vi kan.

Den viden, værdier, færdigheder og kompetencer, som er en del af at være aktive medborgere vil vi gerne tænke ind som en naturlig del af vores formelle dannelsesforløb, da vi her skaber et fundament som skaber nye konkrete handlinger og løsninger i fremtiden.
Samarbejdet går på tværs af magistratsafdelinger (Kultur og Borgerservice, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge), Uddannelsesinstitutioner og Frivillige foreninger.

Magistratsafdelingen Børn og Unge inviterer til et opstartsmøde i april 2018. Herefter forventes der en åben debat om temaet på Frivilligmarkedet d. 24. maj 2018, og en udvidet debat på Folkets møde i september. Børn og Unge har iværksat udviklingen af et læringsforløb på en række skoler, dagtilbud og klubber. Forløbene afvikles og testes i frivilligugen (uge 39).

Status
I frivilligugen viste 90 børn og unge mellem 10-17 år på få timer gennem kreative workshops og underholdning, hvordan alle kan gøre en forskel og være del af et sjovt og idérigt fællesskab, da de fremlagde deres drømme til ”Frivilligfesten” d. 21. september. Bag arrangementet stod UngiAarhus og foreningen Sager der Samler, og de vil nu vil fortsætte samarbejdet om at udvikle børnene og de unges engagement.
Debatten under Folkets møde satte fokus på foreningernes konkurrence, om at hjælpe de samme -fra konkurrence til alliance-, og på kommunens muligheder for at kvalificere de frivilliges indsats. Det handler både om kommunens evne til at orientere sig i de mange fantastiske frivillige tilbud der findes, og faglige konsulenters muligheder for at formidle tilbuddene til dem der har behovet. På baggrund af debatten har Børn og Unge arrangeret en workshop, hvor fagkonsulenter fra kommunen og frivillige foreninger skal forsøge at opstille dogmer for et fremtidigt arbejde. Fra Børn og Unges side er det håbet, at dette kan blive et afsæt til mere og bedre samarbejde om børn og unge i Aarhus.

Lokale fællesskaber i Frivilligugen
Ved en helt ny Frivilliguge for børn og unge i Aarhus i uge 39 udviklede pædagoger og lærere sammen med 20 hold børn fra dagtilbud, skoler og Ung i Aarhus læringsforløb om frivillighed, medborgerskab og kunsten at gøre noget godt sammen. De 20 hold var del af et projekt, der handler om at skabe viden og refleksion hos børn og unge om, hvad frivillighed og medborgerskab kan være. Resultatet af arbejdet er gode råd, tips og refleksioner til et inspirationshæfte til pædagoger og lærere. Børn fra Holme-Rundhøj Dagtilbud besøgte Madsbjerg Plejehjem. Besøget var forberedt af en pædagog fra Holme Børnehus i samarbejde med den lokale frivilligkoordinator og ansatte på plejehjemmet. Under besøget malede børnene og de ældre på glasplader og hængte dem op. For børnene føltes det ikke som en opgave, men blev i stedet et hyggeligt fællesskab til gensidig glæde for både børnene og de ældre.
Elever fra Bavnehøjskolen brugte frivilligugen til at arrangere en markedsdag på skolen og besøge frivillige foreninger i lokalområdet. Målet var at starte en ny tradition, der kan samle beboere, frivillige foreninger og erhvervsliv i Kolt-Hasselager. Med arrangementet øvede eleverne sig på rollen som aktive medborgere og på at arbejde frivilligt med en sag, der gavner andre.
Og unge fra UngiAarhus skabte en Frivilligfest, hvor de unge fra 10-17 år skabte materialer til en udstilling om deres drømme for fremtidens Aarhus – og et brag af en fest for at fejre, at alle deltagerne havde gjort en forskel som frivillige i deres lokalområder.

Kontakt: Anders Probst-Jensen, Børn og Unge, apjen@aarhus.dk , Tlf. 29209978