Statistisk set er rigtig mange unge aktive i foreningslivet eller bidrager frivilligt i andre sammenhænge. Men gruppen af socialt udsatte unge er sjældent aktive i disse sammenhænge – og går derfor glip af de gode fællesskaber og aktiviteter. Magistratsafdelingen Sociale Forhold og Beskæftigelse vil i samarbejde med VIA og udvalgte civilsamfundsorganisationer udvikle en prøvehandling, som adresserer denne udfordring.

I forbindelse med prøvehandlingen har der været to initiativer i løbet af året.

Det ene er ’at beskrive og synliggøre kvalifikationer og kompetencer ledige opnår ved frivilligt arbejde’. I denne forbindelse har Beskæftigelsesforvaltningen været i dialog med VIA University Collage om mulighederne for, at unge og evt. ledige kunne få en realkompetencevurdering af de færdigheder, som der har opnået ved at være frivillige.

Det andet initiativ er ’Synliggørelse af borgere som via deres frivillige arbejde er kommet i arbejde eller uddannelse’. Dette initiativ er et samarbejde mellem Beskæftigelsesforvaltningen og frivillige organisationer, samt en frivillig fra Værestedet Muhabet, som har medvirket til at udarbejde et spørgeskema, der synliggør, hvilken forskel frivilligt arbejde har haft for at komme i arbejde. Skemaet præsenteres for organisationer på dialogmøder som inspiration og en metode til at synliggøre, hvordan frivilligt arbejde kan føre til job eller uddannelse. Der arbejdes videre med at finde den mest effektfulde metode for synliggørelse.