Den Grønne Ambassade ved Bispetorvet er åben tirsdag til torsdag og lørdag. Her kan aarhusianerne kigge ind og høre om grønne projekter og muligheden for selv at præge byen og skabe egne projekter.

Med prøvehandlingen vil vi udbrede dette og åbne huset endnu mere op. I anledning af Aarhus som Europæisk Frivillighovedstad stiller vi rammen til rådighed for andre typer af frivillighed og fællesskaber ved at indgå nye samarbejder.

Team Kommunikation og Medborgerskab, Center for Byens Anvendelse, Teknik og Miljø, står for den overordnede koordinering. Frivilligcentrene starter op i foråret 2018. De koordinerer en mere detaljeret plan med deres medlemsforeninger. Planen er, at de kører med faste ugedage, hvor de sammen med medlemsforeninger kan sætte forskellige temaer på programmet.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, har inviteret foreninger og fællesskaber ind gennem året. Flere forskellige aktører har budt ind i forhold til at bruge Den Grønne Ambassade, fra større museer i Aarhus til foreninger og mindre netværk. Blandt andet har Frivilligcenter Aarhus og Frivilligcenter for Seniorer brugt Den Grønne Ambassade som rum for dialog for det frivillige foreningsliv.

Det har givet et væld af forskellige aktiviteter, møder mellem aarhusianerne, fra kunstprojekter over naturaktiviteter til dialog om eksempelvis frivillighed og klima.
Grundlæggende er erfaringen, at hvis man har åbne døre, er ude af huset og laver konkrete aktiviteter, kommer man i dialog med mange flere forskellige mennesker. Forbipasserende melder tilbage, at det er spændende, når Aarhus Kommune rykker ud, er synlige i bybilledet og bakker op om aarhusianernes egne initiativer.

Kontakt: Stine Kamstrup Knudsen, Teknik og Miljø, stika@aarhus.dk, Tlf. 41150635