Frivilligrådet har taget initiativ til at gentænke dele af §18 puljen i 2018. 1 2018 fortsætter Frivilligrådet – i et samarbejde med Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg - med at uddele midler inden for den definerede § 18 ramme 2 gange årligt. Hovedformålet er at understøtte det frivillige sociale arbejde inden for Sundheds- og Ældreområdet – og afholde foreninger og deres frivillige fra at have udgifter på deres frivillige indsats.

I tillæg til de midler som uddeles indenfor den allerede definerede ramme er der i 2018 afsat 200.000 kr. til at understøtte særlige initiativer/indsatser inden for Frivillighovedsstadens spor om Social Inklusion og Mangfoldighed. Midlerne skal understøtte nyskabende udviklingsinitiativer indenfor det frivillige sociale arbejde, som kan være med til at vise, hvorfor vi i Aarhus har fortjent titlen som Frivillighovedstad.

Frivilligrådet består af repræsentanter fra frivillige foreninger og organisationer samt udpegede videnspersoner fra ældreområdet. Frivilligrådet uddeler S 18- midlerne i et tæt samarbejde med MSO.

Kontakt: Henriette Andersen, Sundhed og Omsorg, henan@aarhus.dk, Tlf. 41857955
Frivilligrådet i Aarhus Kommune.