Kristina Louise Bliksted er studerende, da hun ser en brist i sundhedssystemet: Som socialt udsat, hjemløs og/eller misbruger kan det være svært at rumme og følge op på lægebesøg og hospitalets kontroller. Det kan føre til en alt for tidlig død. Samtidig har sundhedssystemet svært ved at rumme og kommunikere med de mest udsatte borgere.

Der er altså en stor ulighed i sundhed, som Kristina Louise tager teten på at ville ændre nedefra og op. Og hermed skabes Social Sundhed.

Social Sundhed laver brobygning mellem socialt udsatte og sundhedsfaglige studerende. Det sker ved, at den sundhedsfaglige studerende ledsager, understøtter og motiverer den socialt udsatte i kontakten med hospitalet.

Der er to målsætninger i projektet: En kortsigtet og en langsigtet. Den kortsigtede er, at projektet gør en forskel for den udsatte gennem en én-til-én-relation. Den langsigtede er, at kommende professionelle i sundhedsvæsnet netop bliver klogere på, bliver uddannet og opnår kompetencer til at gøre en forskel for dem, der har det allersværest.

Social Sundhed er en drøm om at forandre sundhedsvæsnet – der skal være større lighed i sundhed. Den kortvarige målsætning er allerede i gang med at blive realiseret og der er et samarbejde med kommunens yderste frontmedarbejdere, da der opstår et samarbejde med universitetet. Den langvarige målsætning er at påvirke og ændre den måde sundhedsfaglige bliver uddannet på, og derfor er samarbejdet med universitetet relevant.

I dag har Social Sundhed været aktiv i over 3 år og har været i et samarbejde med kommunen i halvandet år. Drømmen er stadig at ændre sundhedssystemet og påvirke fremtidens sundhedsfaglige til at være ændringen.

Bedste råd: Ved at skabe en systemændring, hvor vi uddanner systemet og de medarbejdere, der er direkte i det, til selv at være brobyggerne, undlader vi også det dyre mellemled.