Din organisation får hermed en unik mulighed for at gøre en forskel og få flere unge med særlige udfordringer i uddannelse og siden hen på arbejdsmarkedet. Projektet hedder ”Alle unge med imidt”, og I kan få del i projektmidlerne.

Projektet skal kort sagt sikre, at 250 unge med særlige udfordringer – kan både være faglige, personlige og sociale udfordringer – gennemfører en ungdomsuddannelse, så de på sigt kan inkluderes på arbejdsmarkedet.

”Alle unge med imidt” løber over tre år og finansieres af Den Europæiske Socialfond og Region Midtjylland, og de midtjyske LO-sektioner er tovholder på projektet. Det forventes, at der iværksættes mellem 6 til 12 aktiviteter i hele regionen til et samlet budget på 12 millioner kroner.

Se invitationer til informationsmøder i Herning, Holstebro og Aarhus.