Det var nogle af de ideer, der spirede da omkring 70 mennesker en onsdag eftermiddag var samlet på Savværket i Højbjerg. Overskriften var at rykke sammen om finde nye veje til fællesskaber for nogle af dem, som behøver dem mest. Borgere, som grundet sygdom eller sårbarhed, kan være svære at nå ud til, og som selv kan have svært ved at række ud efter andre. På dagen deltog blandt andet borgere, frivillige, pårørende, kommunale repræsentanter, organisationer og patientforeninger.

Korshærspræst Morten Aagaard rammesatte med et inspirationsoplæg, der omhandlede hvorfor vi som mennesker higer efter hinanden og fællesskaberne.

Dagens hovedret var en workshop, hvor deltagerne bragte deres erfaringer og viden i spil på tre temastationer omhandlende demens, psykisk sårbarhed og fysiske skavanker. Salen summede mens deltagerne på kryds og tværs delte historier, og fremlagde fælleskabsidéer for hinanden. Efter et par timer arbejde mundede dagen ud i en række konkrete samarbejdsinitiativer, blandt andet et landsbymøde om demens i Hjorthøj, en idé til blandede boformer for borgere med forskellige sårbarheder, udbredelse af pårørendegrupper for demensramte samt et mobilt fællesspisningsinitiativ. Fælles for initiativerne var at, de skulle bidrage til at styrke fællesskaberne i Aarhus.