Det tog det frivillige netværk, UNGE4UNGE, til Nice for at fortælle om til den seneste RAN Young konference, som afholdes med det formål at forebygge radikaliseringen af unge. Oplægget tog udgangspunkt i deres bud på, hvordan man arbejder med at inkludere unge i frivilligt arbejde, samt hvordan unge styrkes og motiveres til at være gode rollemodeller for andre. Kammeratskaber blandt jævnaldrende var i fokus, da UNGE4UNGE tror på, at det kan bidrage til en ændring af normer og værdier, og at ungdommen kan være med til at skabe forandringer.Kommunikation, motivation og tillid er nøgleordene for UNGE4UNGE, og de tror hovedsageligt på, at ung-til-ung har den største effekt, da det skaber motivation og tillid. Tillid ses også i det gode fællesskab i netværket både blandt de frivillige og sammen med målgruppen. Det er derfor vigtigt for UNGE4UNGE, at projektet løftes i flok. UNGE4UNGE ser en stor motivationsfaktor blandt de frivillige, når de føler, at de hører til, og de kan se en mening med det arbejde, de udfører. Derfor er det vigtigt for dem, at de frivillige får den nødvendige støtte og kompetenceudvikling, så de føler sig godt klædt på til arbejdet, samtidig med, at de får erfaringer til deres fremtidige arbejdsliv.

UNGE4UNGE fik en positiv modtagelse på deres oplæg til RAN Young konferencen fra både arrangørerne og andre deltagere. Her fik de særligt anerkendelse for deres måde at skabe gode og positive netværker på, hvor det primært er de lokale unge, som er rollemodeller for andre unge i området.

Koordinator Sabrin Al-Zaidi fortæller:

”Med positive reaktioner i bagagen arbejder vi i fællesskab videre på at udvikle Aarhus til en tryg, positiv og rummelig by, hvor der er plads til alle.”