Afslutningen på vores år som Frivillighovedstad er opdelt i tre events:

Læringskonference 
Hvad har vi lært i 2018? Hvordan har frivillige, foreninger, organisationer, erhvervsliv og kommune i fællesskab og på kryds og tværs udviklet velfærden og bidraget til lokalsamfundet?

Hensigten er både at være fælles om arven 2018 og samtidig i fællesskab formulere ambitionerne for fremtiden. Ved at kigge fremad og skabe dialog på tværs bliver vi klogere på, hvordan vi kan skabe flere nye veje til velfærd og endnu bedre rammer for frivillighed og medborgerskab.

Frivilligfest
Stor fest for de frivillige i Tivoli Friheden.

Ceremoni
Vi overdrager titlen til næste års frivillighovedstad og annoncerer vinderen for 2020.