Først og fremmest: tak!

Tak for, at du lægger kræfter i frivilligt arbejde til glæde for andre. Samtidig er der flere måder, du kan bruge din stemme og løbende forbedre frivillighedsområdet i Aarhus. Dem kan du læse mere om her: 

Frivilligundersøgelsen 2018 i Sundhed og Omsorg er foretaget blandt de mange frivillige på lokalcentrene, i plejehjemmene, frivillighusene, Folkesundhed m.m. Frivilligundersøgelsen er baseret på spørgeskemadata fra de frivillige i Sundhed og Omsorg, indsamlet i efteråret 2018.

755 frivillige har besvaret hele spørgeskemaet – i alt 831 har helt eller delvist besvaret. Dette giver en var svarprocent på lige over 50 pct.
Spørgeskemaerne blev sendt ud elektronisk til 1653 frivillige med gyldige e-mailadresser. Det skønnes at der i alt cirka er 2700 frivillige i Sundhed og Omsorg, men en stor gruppe bruger ikke e-mail.

Et af hovedresultaterne viser at 92 pct. svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at være frivillige.

Du kan læse en kort opsummering eller dykke ned i hele rapporten her

Frivilligrådet vil udvikle og nytænke frivilligheden i tæt samspil med sine hidtidige samarbejdspartnere og nye netværk. Frivilligrådet rådgiver om, arbejder for og inspirerer til iværksættelse og gennemførelse af aktiviteter, der synliggør og videreudvikler frivilligheden.

Læs mere om frivilligrådet

Er du frivillig på et lokalcenter eller plejehjem finder du en masse relevante oplysningerne på siderne herunder:

Nærdemokrati på lokalcentre og plejehjem

Sundhed og Omsorg har indgået en række samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner- og aktører. Samarbejdsaftalerne gør det muligt at arrangere koncerter og forestillinger på lokalcentre og plejehjem til gavn og glæde for lokalsamfundet.