Ny bevillingspraksis skal styrke relationen mellem frivillige og erhvervslivet i Aarhus

Billedet viser støttebrevet, som de frivillige foreninger får tilsendt som hjælp til at tage kontakt til virksomheder.

Fællessekretariatet for Frivillighed og Samskabelse vil gøre op med den nuværende bevillingspraksis og skabe en ny, der understøtter samskabelse på tværs af civilsamfundet og erhvervslivet i Aarhus på en smartere måde.

Derfor har de med hjælp fra Innovationsmotoren sat gang i et forsøg, der skal aktivere flere ressourcer for de samme eller færre midler gennem samarbejder.

Vi sendte idéen ind til Innovationsmotoren og har over to runder fået tildelt 175.000 kr. til at teste løsningen med fokus på en lokal-til-lokal tilgang. Det handler i bund og grund om, at bruge de ressourcer vi har på en ny måde - at se nye sammenhænge og skabe større kvalitet og værdi gennem tværgående innovation.
Christian Brødsgaard Eschen, konsulent i Fællessekretariatet for Frivillighed og Samskabelse og Projektleder i Samskab Aarhus, Teknik og Miljø.

Sådan fungerer det

Frivillige fællesskaber i Aarhus Kommune har mulighed for at få støtte fra innovationspuljen. For at lykkes kræver den nye praksis, at de taler med mindst fem virksomheder hvoraf mindst én støtter op med ressourcer i form af enten økonomisk bidrag, produkter, ydelser eller tid.

Den nye praksis kræver et meget simpelt indgreb, som alle parter får noget ud af:  

  • Civilsamfundet aktiverer ressourcer til gavn for fællesskabet, ejerskabet og forankringen og bliver dermed mindre afhængig af støtten fra kommunen.
  • De erhvervsdrivende kan for et relativt lille bidrag få god lokal markedsføring.
  • Kommunen kan med ny bevillingspraksis understøtte en mere bæredygtig og samskabende praksis inden for frivillighed og samskabelse, der aktiverer flere ressourcer for de samme eller færre midler, vi plejer at bruge. 

Den første test

Tilbage i oktober gennemgik projektet test 1. Otte fællesskaber deltog og på 14 dage lykkedes det seks af dem at skabe samarbejder med op til syv virksomheder.

Test 1 har bevist, at der er en stor interesse for at samarbejde mere fra både civilsamfund og erhvervslivets side. Derfor er der også et stort potentiale i at understøtte samarbejdet fra kommunens side. Dialogen og samarbejdet mellem de to parter var selvkørende uden behov for vores indblanding, udover det støttebrev vi gav dem og et lille start-skub.
Christian Brødsgaard Eschen, konsulent i Fællessekretariatet for Frivillighed og Samskabelse og Projektleder i Samskab Aarhus, Teknik og Miljø.

Fordi samarbejdet i den grad lykkedes, er mange af de frivillige foreninger selv gået videre med de virksomhedskontakter, de har skabt igennem forsøget:

Det at få så mange positive svar på henvendelser, har betydet, at det føles meget nemmere, og mindre 'skræmmende' at henvende sig andre steder fremover.
Henriette, Gallo Gartneriet.
Meget inspirerende og super at få et ”skub" til at få gennemført det, vi allerede har tænkt på at vi burde, og til at komme bredere ud, end vi selv havde tænkt. Det er dejligt med den "uformelle" form, uden krav om udfyldelse af alverdens formularer osv.
Sune, Gladere Gader.

De næste skridt

De næste skridt er allerede taget. Test 2 skal nemlig prøve bevillingsmodellen af i en større kontekst i et samarbejde mellem de forskellige magistratsafdelinger og inden for eksisterende støttestrukturer.

Hver magistratsafdeling får tildelt 25.000 kr. som de skal fordele på minimum tre frivillige fællesskaber. Herfra skal fællesskaberne, som i test 1, i dialog med mindst fem virksomheder, hvoraf mindst én skal støtte op, for at fællesskabet kan opnå støtten.

Deltagerne i test 1 har været selvdrevne, og det er også håbet og tanken bag test 2, at man i magistratsafdelingerne skaber startskuddet til, at de udvalgte fællesskaber bliver nogenlunde selvkørende.
Christian Brødsgaard Eschen, konsulent i Fællessekretariatet for Frivillighed og Samskabelse og Projektleder i Samskab Aarhus, Teknik og Miljø.

Projektet er introduceret og igangsat i alle seks magistratsafdelinger med deadline 1. juli.

Ideen til en ny bevillingspraksis udsprang af projektet Frederiksbjerg Spirer, der i den grad lykkedes med at etablere relationer og ressourcer fra det lokale erhvervsliv ved blot at gøre få ting anderledes.