Mini Møder Mellem Mennesker

På billedet ses logoet for projektet Mini Møder Mellem Mennesker. Det forestiller tre menneske-ikoner, der holder i hånd.

Da nedlukningen ramte, flyttede Det Grønne Bylivshus sine møder online for at bevare kontakten til sine besøgende. Her dukkede der flere spændende folk op, som nu har sagt ja til at vende tilbage for at tale om det, der optager dem og komme i dialog med andre interesserede. Det blev stikordet til den indledende ide:

Vores online møder satte gang i tankerne om, at kvaliteten i et møde ikke altid er at møde mange mennesker. Derfor vil vi prøve at dyrke det værdifulde i mini-møderne og skabe en anderledes og mere indbydende samtale.
Ole Mygind, Projektchef, MarselisborgCentret.

Hvad er Mini Møder Mellem Mennesker?

Mini Møder Mellem Mennesker fokuserer på medborgerskab, aktiv inddragelse, bæredygtighed og at lære af hinanden. Hvert møde tager udgangspunkt i en vært, der sætterne rammerne for en spændende snak. Interesserede medborgere i Aarhus får her muligheden for at komme til orde og tage hjem med følelsen af at have lært noget nyt. Der er plads til alle spørgsmål, og netop deltagernes spørgsmål bestemmer i hvilken retning samtalen bevæger sig.

Bylivshusene danner ramme for møderne i tråd med Aarhus Kommunes Medborgerskabspolitik. Ideen er, at konceptet kan gribes og bruges i alle bylivshuse, hvor det kunne være relevant.

Sammen om en god by for alle

MarselisborgCentret har store ambitioner og drømme om at bygge bro over de skel, der kan være imellem offentlige myndigheder, institutioner og lokalområdet, og dermed gøre det muligt for flere at deltage i dialogen:

Det vi gerne vil med Det Grønne Bylivshus, er at bygge bro imellem MarselisborgCentret som en institution og lokalområdet og civilsamfundet, så det ikke bliver en adskilt verden. Vi vil gerne være et aktiv for bydelen - også for dem der ikke kommer i et rehabiliteringsforløb, men er gode naboer. Det håber vi, at Mini Møder Mellem Mennesker kan bidrage til.
Ole Mygind, Projektchef, MarselisborgCentret.

Det Grønne Bylivshus ved MarselisborgCentret inviterer til de første Mini Møder Mellem Mennesker inden længe:

Jeg håber på at både nogle af vores gode naboer, dem der kommer i et rehabiliteringsforløb på Marselisborgcentret og at fagfolk fra MarselisborgCentret vil deltage i vores mini-møder.
Ole Mygind, Projektchef, MarselisborgCentret.

Vil du vide mere om initiativet?

Så kan du kontakte Ole Mygind fra Det Grønne Bylivshus, MarselisborgCentret på Ole.Mygind@stab.rm.dk eller 21 33 76 68.

Kender du andre aktører i lokalområder, som det kunne være relevant for at deltage? Så del endelig nyheden med dem.