Input til den fælles ensomhedsplan fra den indledende inddragelsesfase

Input fra magistratsafdelingernes i Aarhus Kommune, politiske udvalg (Sundhed- og Omsorgsudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Teknisk Udvalg, Børn og Ungeudvalget og Kulturudvalget), relevante råd (Handicaprådet, Ældrerådet, Frivilligrådet og MSBs netværk for frivillige foreninger) og civilsamfundet (åbent dialogmøde d. 10. maj).

Input er bearbejdet og tematiseret efter de overskrifter, der går igen på tværs af de forskellige mødefora, på tværs af magistratsafdelingernes faglige områder og som er på strukturel plan.