Vi gentænker vores side om frivillighed og medborgerskab

Ny struktur med fokus på inspiration og vejledning

Vi arbejder for tiden på at opbygge en ny brugervenlig struktur, der er målrettet aarhusianere, der gerne vil finde inspiration og vejledning om frivillighed og medborgerskab i Aarhus Kommune. Vi er nysgerrige på, hvilke ønsker og forslag aarhusianerne har til en side om netop det område med Aarhus Kommune som afsender.

Involvering af aarhusianerne i processen

Vi inviterede derfor aarhusianere, der har erfaringer med frivillighed, medborgerskab og hverdagsaktivisme til et fokusgruppeinterview. De delte ivrigt ud af deres oplevelser med at finde informationer på området og deres tanker om, hvordan Aarhus Kommunes side fremadrettet kan være med til at guide og omfavne på forskellig vis. Det er der kommet mange gode input og interessant læring ud af, som vi bruger i udviklingen af sidens nye indhold og opbygning. 

Vi håber, at vi med den nye opbygning af siden kan være med til at inspirere brugerne og rumme endnu flere af de mange gode initiativer, der er, og den mangfoldighed, der er i Aarhus inden for frivillighed og medborgerskab.

Vi vil gerne høre dine idéer

Hvis du har spørgsmål til videreudviklingen af siden eller idéer, du gerne vil dele med os, er du meget velkommen til at kontakte Ditte Marie Wehner, projektmedarbejder i Fællessekretariatet for Frivillighed og Samskabelse, på dimw@aarhus.dk