Unge udvikler fremtidens digitale service

Hvad lavede de unge?

De unge skulle over 4 workshopdage igennem stadier med læring, udforskning, diskussion og udvikling af prototyper. Forløbet var inspireret af Borgersamlinger og Design Thinking igennem et samarbejde mellem Borgerservice og Bibliotekerne. Evalueringen viste, at forløbet var godt til at skabe en oplyst og repræsentativ gruppe, der kan forholde sig til komplekse problemer og udvikle konkrete anbefalinger og løsninger. Og ikke nok med det. De unge fandt også forløbet interessant og sjovt.

Viden er udgangspunkt for god udvikling

Udgangspunktet for udforskning og udvikling, er en god base af viden og forståelse. Udgangspunktet var, at de unge var eksperter i at stå med udfordringerne, men ikke i selve systemerne og værktøjerne. Derfor blev de kvalificeret igennem et undervisningsmodul udviklet af Borgerbetjeningen og udstyret med faktaark, der satte forskellige tal på de unges udfordringer. De unge kunne også løbende stille spørgsmål til fagpersonale, der kunne oplyse og facilitere læring.

Fælles diskussion og udforskning samler perspektiver

De unge arbejdede med en meget overordnet problemstilling omkring at gøre unge til digitale borgere. Herfra skulle de unge selv udforske og diskutere, hvilke udfordringer og problemstillinger, der lå i at anvende borger.dk, Digital Post og NemID. De unge var enige om at følgende faktorer spillede ind:

  • Mangel på motivation til at bruge tjenesterne.
  • For lidt relevans for 15-17-årige til at gøre det interessant.
  • Ingen eller for lidt introduktion til emnet – ofte afhængigt af forældre
  • Tjenester ikke målrettet på aldersgruppen i forhold til indhold eller tilgængelighed
  • Uoverskueligt og utrygt med for meget indhold og kompleksitet på borger.dk
  • Generel mangel på viden og kendskab til den offentlige sektor

Hvordan designes og udbredes det offentliges kontaktflade til de unge?

Et metodegreb, der løb igennem processen, var Design Thinking. Her var Bibliotekets kompetencer i iterativ prototyping med til, at læring og diskussion blev omsat til brugbare løsninger. Af flere omgange skulle ideer udvikles og præsenteres for enten de andre eller potentielle brugere på Dokk1. Feedback og ny viden kunne herefter tænkes ind i næste prototype. Mange forslag kom op, men følgende forslag endte med at blive udviklet som prototyper.

  1. Ungborger.dk En digital borgerplatform med indhold tilpasset målgruppen. Den skal integreres med de unges dagligdag, interesser og behov, så det bliver den indgang de unge automatisk går ind på når de skal noget med det offentlige.
  2. Et obligatorisk undervisningsforløb i 8. eller 9. klasse med fokus på digital dannelse og introduktion til brug i praksis. Emner som digital sikkerhed, det offentlige, rettigheder og pligter læres igennem en dialog- og case baseret undervisning.
  3. En basal videointroduktion (eller flere) til Borger.dk, NemID og Digital Post henvendt til unge. Videoen skal være på forsiden af Ungborger.dk og vises i undervisningen

Er du interesseret i at vide mere om Borgersamling eller Design Thinking?

Så kan du kontakte Frederik Ingvardt Pedersen fra Borgerservice på mail: Frip@aarhus.dk