Samskabelse af natur- og eventområdet Eskelunden

Siden marts 2020 har Eskelunden summet af aktivitet, da der har været travlt med at så græs, anlægge veje, stier, sceneområder og gøre de store flader med publikumsområder klar til brug. Samtidig har der også skullet lægges forsyning som vand, spildevand, el og fiber i jorden. Alt sammen for at sikre, at området er klar til brug til NorthSide 2021.

Ønske om borgerinddragelse i udviklingen af området

I forbindelse med udviklingen af området har det været et stort ønske at involvere borgerne og give dem medindflydelse på udviklingen. Derfor har Teknik og Miljø inviteret til fire naboture i området, hvor projektleder Stine Rytter Bengtsson viser og forklarer, hvordan og hvorfor området er indrettet, som det er. Turene præsenterer deltagerne for projektets historik, den overordnede infrastruktur med veje, stier, sceneområder mm., og undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til områdets videre udvikling.

Stine Rytter Bengtsson fortæller:

På den første tur kredsede feedbacken fra deltagerne blandt andet omkring et øget fokus på tilgængelighed til området fra Sydvest, små soldrevne både der kan sejle ad åen fra byen ud til Eskelund, muligheden for fugletårne langs åen og boldspil på de store flade græsområder i område 2, der ligger tættest på Ringvejen. Vi opfordrede deltagerne til at tage kontakt til os igen, når de har tænkt mere over områdets potentiale.

De tre kommende naboture er allerede fuldt bookede, så interessen for at høre om området og præge udviklingen er stor. Derudover er der også planlagt en særlig tur med DGI, Idrætssamvirket Aarhus og Århus Ungdommens Fællesråd, der er paraplyer for mange foreninger og dermed interessenter.

Identitetsskabelse igennem kulturhistorien

Et andet spor, som har til formål at inddrage et bredt udsnit af samarbejdspartnere, handler om at skabe identiteten af området igennem kulturhistorien. Det skal konkret munde ud i en publikation – en ’Grundbog for fortællinger på Eskelund’ – der skal danne grundlag for formidlingstiltag på og omkring Eskelund-området. Indholdet er leveret ind af lokale vidensinstitutioner som for eksempel Moesgaard Museum, Naturhistorisk Museum, Stadsarkivet, Arkitektskolen samt Aarhus Kommune, der samler op på de kulturhistoriske begivenheder og fortællinger.

Tanken er, at man på Eskelunden skal opleve spændende formidling, der inspirerer, motiverer og giver viden videre. Der bliver arbejdet med sanselige oplevelser og varieret formidling, som bringer gæsterne helt tæt på fortidens kulturhistoriske begivenheder og den bynære rekreative naturoplevelse.

Publikationen giver mulighed for at kombinere viden med nutidige ønsker og behov fra aarhusianerne. Indholdet bliver understøttet af citater, meninger og ideer fra både fagfolk og aarhusianere. Der er fokus på en bred inddragelse for at højne ejerskabet, relationen og stedspotentialet på Eskelunden, så vi alle får et folkeligt og attraktivt sted i byen.

Formidlingen er designet, så man oplever en gennemtænkt helhedsoplevelse af området. Formidlingen af de fysiske ’spots’ varierer i sin udformning, og derfor kan de besøgende få noget med hjem uanset alder. Målet er at skabe kontrastfulde oplevelser, som fastholder områdets naturkarakter og understøtter mulighederne i forhold til et event- og rekreativt område.

Andre samarbejder på tværs

En anden vigtig samarbejdspartner i arbejdet med udviklingen af Eskelunden-området er Landskabslaboratoriet. Bag navnet gemmer sig en sammenslutning af Aarhus Universitet, Naturhistorisk Museum og Arkitektskolen, med sidstnævnte som primus motor.

Landskabslaboratoriet har været i området i de sidste 3-4 år, hvilket er før projektet med omdannelsen rigtigt gik i gang. De arbejder med eksperimenter og egentlige forskningsforsøg i området omkring biodiversitet, bynatur og landskabsarkitektur og afholder blandt andet en fast workshop for førsteårsstuderende, der arbejder med LandArt i skalaen 1:1.

Samarbejdet med NorthSide har primært handlet om gode råd om indretning til events.

Stine Rytter Bengtsson uddyber:

Vi har afholdt en række fælles møder med Landskabslaboratoriet og NorthSide, fordi de gerne vil anvende de samme områder og begge parter er meget opsatte på, at de skal fungere i et godt og givende samspil. NorthSide har fokus på, at Landskabslaboratoriet kan skabe spændende oplevelser og indhold i området. Landskabslaboratoriet har fokus på, at de med de mange mennesker, der deltager i events, pludselig får et meget stort publikum, de kan formidle deres indsatser og forskning til.

Vil du vide mere om initiativet? 

Så kontakt projektleder Stine Rytter Bengtsson på stbe@aarhus.dk